Från förlust till livslust

Från förlust till livslust

Sorgbearbetningskurser

Fakta om sorg

Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Att försöka läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgreaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig.

Vanliga sorgreaktioner i samband med förluster och förändringar är:

 • En känsla av bedövning
 • Oregelbunden sömn
 • Humörsvängningar
 • Förändrade matvanor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden. Myter om sorg Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar dom flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring.

Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.

Här följer de vanligaste myterna:

 • Var inte ledsen
 • Tiden läker alla sår
 • Var stark (för andras skull)
 • Ersätt förlusten
 • Sörj i ensamhet
 • Håll dig sysselsatt

 

"Tiden läker alla sår" är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Det finns människor som väntar i 20-30 år eller längre på att må bättre. Men tvärtom fördjupas deras smärta istället.

Omgivningens reaktioner

Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning.

Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter:

 • De vet inte vad de ska säga
 • De lyssnar inte på oss
 • De är rädda för våra känslor
 • De försöker byta samtalsämne
 • De intellektualiserar och och ger svårföljda råd
 • De vill inte tala om döden

Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen inte är det. på detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.

Tillfälliga lättnader

De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga och smärtsamma känslor felaktigt, vilket får som påföljd att vi lagrar denna känslomässiga energi inom oss. En kliche'artad berättelse illustrerar detta faktum väl. Ett litet barn kommer hem från förskolan efter att ha blivit sårad av de andra barnen på lekplatsen. Mamma, pappa, mormor eller någon annan vårdnadshavare säger: "Vad har hänt?" Barnet svarar med tårar i ögonen att de andra barnen varit elaka. Vårdnadshavaren svarar då välmenande: "Var inte ledsen, kom så går vi och fikar så känns det bättre." På så vis lär sig barnet från en av dess viktigaste källor till kunskap den livslånga läxan att känslor kan hanteras med mat.

Här följer några exempel över några beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ inverkan på sörjande människor:

 • Mat
 • Shopping
 • Alkohol och psykofarmka
 • Sex
 • Arbete och träning
 • Ilska

De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel anledning. Att bara äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Att handla är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa orsakat. Tvärtom kan detta ha en rakt motsatt effekt.

Sorgbearbetning

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation med dig själv och andra, samt får ny energi och livslust.

Grupper

Programmet för Sorgbearbetning'tm är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad så att du åter kan delta fullt i livet.

Kursbeskrivning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga kurstillfällen har följande upplägg: Inledningsvis sitter vi en något större grupp (beroende på gruppens antal). Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått från förra träffen. Därefter delar vi upp oss i mindre grupper - allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppen bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Vi tar en fikapaus. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skils åt till nästa kurstillfälle.

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning: 8 möten a' 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.

Kursledare: Anita Granström

Plats: Stationsgatan 46, Luleå

Avgift: 4900:-

Övrigt: Kursmaterial och fika ingår

Individuellt

Programmet för Sorgbearbetning'tm är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sorg efter ett dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En vän eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtagande och känslomässigt stöd, samt delar ut första hemuppgiften. Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg: Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan första träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt till nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor

Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt ca 2 timmar för hemuppgifter

Kursledare: Anita Granström

Plats: Stationsgatan 46, Luleå

Avgift: 5200:-

Övrigt: Kursmaterial ingår

För mer information och anmälan ring 070-4948355

Välkommen / Anita

Gå gärna in och läs på www.sorg.se.