Möta barn i sorg

Möta barn i sorg

Nånnas sorgsånger / Att möta barn i sorg

 

Barn upplever, precis som oss vuxna, normala och naturliga känslomässiga reaktioner vid förluster av olika slag. Barn behöver också bli bemötta på ett bra sätt.

 

Sorg är en naturlig och känslomässig reaktion. man får vara ledsen och sorg är inget problem som behöver lösas. Stanna upp och lyssna till barnet. Bekräfta att det är ok att känna det barnet känner - vad det än är.

 

Ofta förknippar vi sorg med dödsfall, men sorg kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Dödsfall, skilsmässa, separationer, flytta, husdjurs död, förlust av tillit och trygghet är bara några av de händelser som kan utlösa sorg.

 

 

Vvanliga sorgreaktioner är koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, förändrade matvanor, sömnförändringar samt trötthet och energiförlust.

 

Barn har mognad att prata om det barnet frågar om. Var noga med att svara på det barnet frågar om - varken mer eller mindre.

 

Att säga sanningen om din egen sorg kommer att skapa trygghet för ditt barn att berätta om sin egen upplevelse.

Barn gör som vi gör - inte som vi säger. Var inte stark för barnets skull efersom då försöker barnet vara stark för din skull. Var ärlig med vad du känner.

 

Att krama, hålla omoch ge tid tillåter känsloyttringar.

Om barn får redskap för att läka sin sorg medan dom är barn kommer dom att må bättre som tonåring och unga vuxna. Dom kan sedan använda samma princip för olika förluster som dom möter för resten av livet.

 

Vi arbetar efter samma principer som handledarprogrammet för "Programmet för Sorgbearbetning" men använder pedagogiska sånger som redskap. Metoden bygger på barns naturliga sätt att bearbeta alla upplevelser.

 

Du kan också köpa en bok och CD för eget behov. Följ bara handledningen och sjung sångerna tillsammans, så får ni hjälp i sorgläkningen.