RGRM

RGRM - Rytm, Glädje, Rörelse, Musik

RGRM – Rytm, Rörelse, Glädje, Musik

 

RGRM har ett unikt tillvägagångsätt att skapa aktivitet och kommunikation mellan höger och vänster hjärnhalva genom multisensorisk stimulering och på så sätt återskapa nedsatta funktioner.

 

Metoden vänder sig till personer som drabbats av sjukdomar i hjärnan och nervsystemet som Stroke, Alzheimers, Demens, Parkinson, MS, Utbrändhet m.m.

 

RGRM är utformad för att:

  • Stärka koncentration och minne
  • Stimulera läs- och talförmåga
  • Öka motorik, koordination, balans och kroppsuppfattning.

 

Arbetet med metoden sker oftast i grupp, men även individuellt, i en trevlig och positiv anda och det goda humöret är alltid närvarande. RGRM metodens seriösa arbete blandas med många skratt.

 

Ledare: Diplomerad RGRM terapeut Anita Granström