Företagsmassage

Företagsmassage

 

Vad kostar en pigg arbetsplats?

En fika, sex timmars arbetsdag eller varför inte ett lyckopiller.

Tyvärr finns det inget piller som hjälper mot allt, men däremot har jag något annat unikt att erbjuda som håller er arbetsplats pigg och frisk. Jag heter Anita Granström och utbildar i medicinsk Qi-Gong (BiYunmetoden) klassisk massage och energimassage. Dels på företag men även privatpersoner. Jag har en egen praktik där jag arbetar med olika typer av kroppsvård både som behandling och i förebyggande syfte.

Många av det vanligaste problemen på arbetsmarknaden kan idag förebyggas. Jag kan erbjuda någon på ett företag utbildning i massage för att den senare ska kunna behandla sina arbetskamrater. Detta är en långtidsinventering som betalar sig väl genom få sjukskrivningar och en trevlig stämning bland medarbetarna. Det tjänar alla på. Det går alternativt att lägga upp ett behandlingsprogram hos mig på praktiken. Jag kan också erbjuda er kurs i medicinsk Qi-Gong, vilket är ett behagligt och enkelt sätt att hålla sig frisk. Du behöver inte vara stark och du kan vara i dålig kondition både fysiskt och psykiskt, men huvudet måste vara med. Qi-Gong innebär mjuka rörelser med djupgående effekter under tankekoncentration..

Var och en bär vi ansvaret för vår egen hälsa. Och det ligger i varje företags intresse att de anställda tar det ansvaret. Gör det gemensamt och ni skapar en gemenskap utöver det traditionellt vanliga.

Pris

Om jag kommer ut på arbetsplatsen och masserar kostar det 850:- / timme exkl. moms.

Jag rekommenderar 45-60 minuter behandling i klassisk massage för bästa resultat.

Energimassage på stol, 3 behandlingar ca 15 minuter vardera per timme.

 

Avdragsgilla behandlingar

Från och med 2004-01-01 finns ett riksdagsbeslut om att massage ska räknas som friskvård. Det innebär att det är betydligt enklare för företaget att anlita en massör för sin personals räkning.

Arbetsgivaren kan välja att betala hela kostnaden för massagen eller en del, medan den anställde själv betalar den andra delen. Hela personalen måste erbjudas förmånen.

Utdrag ur riksskatteverkets meddelanden, RSVM 2003:16

3.6.1. Motion och annan friskvård.

From beskattningsåret 2004 har reglerna ändrats om skattefri motion och annan friskvård förenklats och förtydligats med hänvisning till att formerna för motionen har utvecklats och att sättet för att utöva motionen förändrats. Det är idag mycket vanligt med motionsutövning i form av tex. Styrketräning och aerobics på särskilda motionsanlägningar. Kraven på att motionen ska tillhandahållas i lokaler som disponeras av arbetsgivaren och att betalning ska ske direkt från denne till anläggningens innehavare har slopats liksom att motionen ska vara av kollektiv natur. Det innebär att arbetsgivaren numera kan erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen.

Vidare kan den anställde själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Erbjudande om motion ska rikta sig till företagets hela personal, det innebär att förmånen blir skattepliktig, om den utformas på ett sånt sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda. Formerna för hur motionen kommer de anställda till del är däremot normalt av underordnad betydelse. Exempelvis kan man tänka sig särskilda arrangemang för tillfället anställda (prop. 2002/03:123s.15).

Skattefriheten omfattar liksom tidigare endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Det kan gälla tex gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Till det skattefria området bör också räknas vanliga lagidrotter som tex volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövande av motion och annan friskvård är tex spinning, Tai Shi, Qi-Gong, kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage (prop.2002:03:123s. 14-15) Subvention av exklusiva sporter som inte innebär motion i betydelse fysisk träning omfattas ine av skattefrihet. Undantaget från beskattning gäller inte heller sporter som kräver dyrbarare anläggning, redskap och kringutrustning, som tex golf, segling ridning och utförsåkning på skidor (jfr SkU 1987/88:8 s. 42)

Förmån av utrustning (idrottsredskap) av mindre värde och enklare slag är skattefri för den anställde[…]