Lotorps andningsteknik

Lotorps andningsterapi

Andningsterapi / Hjälp till bekymmersfri andning

Jag är auktoriserad andningsterapeut enligt Lotorpsmetoden - Thoracal mobilisering. Metoden är lämplig för alla, men särskilt lämplig för dig som känner att du har besvär med din andning, exempelvis:

  • Hosta
  • Astmaliknande symptom t.ex. KOL el. allmänt irriterade luftvägar av parfymer eller andra dofter.
  • Stress

Under behandlingen lägger man ner mycket fokus på andningen och att släppa på spänningar i muskulaturen kring bröstkorgen. Att lära sig andas rätt löser en stor del av problemen. Avsikten med Lotorpsmetoden är att öka rörligheten i muskulaturen i bröstkorgen. I metoden ingår även andningsövningar för patienten att lära sig andas på rätt sätt. Det är av stor vikt att patienten fortsätter med andningsövningarna för att komma tillbaka till en bra andningsmetodik. Under behandlingen utförs ordentliga utandningar där patienten får hjälp av terapeuten att på ett effektivt sätt tömma lungorna.

Det är viktigt för kroppen att den får en god syretillförsel. Ett vanligt problem, som ofta kommer i samband med stress och andningsrelaterade problem som t.ex. olika allergier, hosta osv., är att man hamnar i s.k. hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler inte nyttjas på ett effektivt sätt. Dålig andningsteknik medför att lungorna aldrig riktigt töms på "gammal luft". Resultatet av detta blir att lungongarnas funktion blir nedsatt vilket leder till problem i kroppen.

Det har gjorts en del forskningsstudier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, vilket har gett goda resultat som visat att många har kunnat minska eller sluta med sin medicinering. Om forskningsresultaten går det att läsa på Institutet för Lotorpsmetodens hemsida, se länk längst ner på sidan.

Första behandlingen tar ca 90 min. inkl. analys. Följande behandlingar ges timmevis och för ett gott resultat bör man genomgå mellan 3-5 behandlingar.

 

Läs mer på www.lotorpsmetoden.se