Lymfdränage

Lymfdränage

I kroppen finns två kärlsystem – blodsystemet och lymfsystemet.

Lymfsystemet – består av lymfkärl och vävnad. Den lymfatiska vävnaden omfattar: lymfkörtlar, mjälte, bräss (thymus) och halsmandlarna (tonsillerna).

Lymfkärlen brer ut sig som ett nätverk genom kroppen. Från dom minsta blodkärlen tränger vätska med näringsämnen ut genom kärklväggen till hud, underhudsfett och kroppens olika organ. 90 % av vätskan tas upp av blodkärlen igen medan resten tas upp av lymfkärlen och kallas lymfa. Där bildas även T-lymfocyter som bär en viktig roll i kroppens immunförsvar. Lymfkärlen transportera framför allt större molekyler som proteiner, döda eller skadade celler och bakterier. Vi har mellan 500-1000 lymfkörtlar, framför allt i ljumskarna, kring tarmarna, i armhålorna och på halsen. Friska körtlar är små, ca 0,2-1 cm i diameter. Vi producerar ca 1-2 liter lymfvätska per dygn. Vid kroppslig ansträngning, värme eller inflammatoriska processer kan lymfsystemet transportera större mängder lymfvätska.

Lymfödem är en svullnad som beror på att lymfsystemet av svaghet, skada eller sjukdom inte klarar av att transportera bort tillräcklig mängd lymfa från vävnaden.

Primära lymfödem orsakas av medfödd underutveckling eller svaghet i lymfsystemet. Symtomen kan debutera i spädbarnsåldern, senare i tonåren eller i vuxen ålder. Kvinnor är överrepresenterade och för dem visar sig symtomen oftast i benen. Tecken är smygande svullnad på fotryggen som i början går tillbaka nattetid. En sådan svullnad bör utredas.

 

Sekundära lymfödem uppstår oftast vid ett trauma, operation, strålbehandling, sjukdom eller infektion. Vanligaste orsaken är behandling av cancer med kirurgisk strålning. Kroppen kan till en del kompensera för dom skador som uppstått genom att lymfkärl ibland kan bilda kärlförbindelser till vener. Det finns också lymfkärl från armen som inte passerar lymfkörtlar i armhålan. Detta är en förklaring till varför inte alla får ödem efter en operation. En viss grad av skada kommer alltid att bestå eftersom lymfkörtlar inte kan nybildas. Lymfödem kan uppstå allt från några månader efter operationen eller strålbehandlingen, till flera år senare.

Den viktigaste komponenten i lymfbehandling är kompression. Kompressionen höjer trycket i vävnaden så att utflödet av vätska från de små blodkärlen minskar. Trycket ökar också återflödet från vävnad in i lymf- och blodkärl. På detta sätt minskas produktionen av lymfvätska. Kompressionsstrumpa är en första åtgärd vid ödem. Den används i första hand på dagen men kan även användas på natten om inte resultat märks under dagen.

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på kroppen. Muskelarbetet påverkar blod och lymfflödet positivt. Svullnad kan uppstå tillfälligt under ökad aktivitet p.g.a. ökat flöde i blod- och lymfsystemet men det återställs senare. Det är viktigt att använda kroppen som vanligt trots svullnad.

Riskfaktorer för lymfödem är exempelvis operation, strålbehandling, infektion och övervikt. Fysisk aktivitet är en viktig del i rehabiliteringen vid cancerbehandling för att minska effekterna av sådant som nedsatt styrka, försämrad kondition och trötthet.

Jag använder mig av Gaia Forms lymfdränerings program. Gaia Form sänder impulser till nervterminalerna som åter stimulerar musklerna som sedan driver fram lymfvätskan. Den stimulerar dom viktigaste lymfknutorna och stärker kundens immunförsvar.

Gaia Form gör det möjligt att utföra en enkel och förprogrammerad behandling. Jag finns hela tiden med under behandlingen. Det är en säker och smärtfri behandling.

 

Jag utför även manuella lymfdränagebehandlingar med mjuka, lätta massagerörelser i riktning mot lymfstationerna. När lymfströmmen påverkas kan skadliga ämnen avlägsnas snabbare. Dränaget påverkar också det autonoma nervsystemet och verkar smärtstillande och lugnande. En rening av lymfsystemet gör att vi alla mår betydligt bättre.