Klassisk massage

Klassisk massage

 

Massagens verkningar

Orsaken till spända muskler kan vara många, men oavsett orsak gäller det att få igång cirkulationen i kroppen.

Hälsa handlar till stor del om att cirkulationen till cellen fungerar. Näringsämnen och syre måste in till cellen och de sura avfallsprodukterna ut. Då uppstår de bästa förutsättningarna för cellen att skapa livsenergi.

Massage stimulerar flödena i blod, lymfa, nerver och i de biomagnetiska energibanorna. När flödena är igång fungerar också kroppens egen läkningskraft.

Det finns inga terapier, läkare eller mediciner som kan göra kroppen frisk. Det kan kroppen endast göra själv. Vad vi kan göra är att ge kropp och själ de gynnsammaste förutsättningarna att läka sig själva. Massage är en fin metod att stödja kroppen till det maximala läketillståndet.

Vad händer vid massage?

Massage ökar rörligheten och smidigheten i muskler och leder. En spänd muskel fungerar dåligt när den ska arbeta och blir lätt skadad. Massage förebygger skador.

Massage utsöndrar endorfiner som är ett smärtstillande och stämningshöjande hormon som vi har i vår kropp. Det utsöndras också vid rörelse. Massage lindrar värk och höjer smärttröskeln.

Massage dämpar och lugnar den del av nervsystemet som är aktivt vid stress och prestation. Istället får vi bland annat en påfyllning av ny näring till de vitala inre organen, bättre matsmältning och förbättrad sömn.

Massage fungerar utmärkt som avslappningsmetod. Själslig spänning minskar, ger klarare tankar och ett lugnare sinne.

Beröringens effekter är idag så väldokumenterade att man säger att kroppskontakt är livsviktig. Beröring är lika viktigt för upprätthållande av liv som att vi äter, sover och går på toaletten.

När passar det att ge massage?

Det passar alltid när man vill ha en hälsosam och stimulerande beröring. Det passar när man är spänd av arbete och träning eller när man är trött och behöver hämta nya krafter. Massage är en avkoppling och ett fint sätt att umgås och kommunicera med varandra.

Massage är främst en friskvårdande behandlingsmetod men kan även ges vid vissa sjukdomstillstånd för att lindra symtom och påskynda läkningen.