Shiatsu

Shiatsu

Shiatsu är en japansk kroppsterapi som fick sitt namn i början av 1900-talet. Terapiformen har sina rötter i det orientaliska tänkandet och har samma tradition och ursprung som akupunktur. Liksom den syftar shiatsu till att frigöra blockeringar och skapa balans i kroppens naturliga energiflöde.

Shiatsu kan ges både för att förebygga sjukdom och för att stärka kroppens självläkande förmåga. Shiatsu ökar välbefinnandet, ger bättre kroppsmedvetenhet, ökar självinstinkt och mental stabilitet. Shiatsu är en behaglig men också kraftfull kroppsterapi och den påverkar patienten fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Behandlingen utförs traditionellt på en madrass på golvet. Terapeuten trycker med hjälp av fingrar, handlovar, armbågar eller knän på akupunkturpunkter och meridianer (kroppens energibanor). Det förekommer inga snabba rörelser. Målsättningen är att minska obalansen i kroppens energisystem. Därigenom förbättras och påskyndas kroppens egén förmåga till läkning.

Alla går vi omkring med varierande grad av obalans i kroppens energisystem. Detta kan leda till ohälsa och sjukdomssymptom. Shiatsu balanserar kroppen och kan användas både som friskvård och i helande syfte.

Shiatsu är mycket avstressande och har en gynnsam effekt vid många symptom, t.ex. utmattningssymptom, utbrändhet, astma, migrän, sömnproblem, oro, menstruationsproblem, mag- och tarmbesvär och spänningar i t.ex. nacke och axlar. Behandlingen har även en smärtlindrande verkan. De flesta kan tillgodogöra sig shiatsubehandling. Ofta blir effekten gradvis djupare vid upprepade behandlingar.