Qi-gong - individuell

 

Qi-Gong individuell eller i grupp

 

Medicinsk QiGong - JitsuGong - BiYun metoden

"Den hälsobefrämjande metoden"

 

Medicinsk QiGong - Rörlig, är utformad från en helhetstanke där kropp och själ hör ihop samt påverkar varandra på många olika sätt. BiYun metoden är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, tankekoncentration och naturliga rörelser tillför livsenergi till kroppen och hjärtat. Denna samordning mellan inre och yttre rörelser, stillhet och aktivitet ökar människans förmåga till självläkning samt förbättrar kroppens egna funktioner. Grundtanken är att ta in frisk livsenergi och ta bort gammal, förbrukad energi. Vi andas in livsgivande energi och leder den ner till "Livets källa" och när vi andas ut sprider vi livsgivande energi till hela kroppen, samtidigt försvinner förbrukad energi med utandningen.

När vi andas lugnt masseras våra inre organ och förbättrar dess arbete. Kinesiska läkare ser inga passiva mänskliga kroppar utan aktiva medarbetare. Qi kan översättas med livskraft eller energi. Gong kan översättas med metod, teknik eller prestation. BiYun metodens grundtanke är avslappning, rörelse, koncentration och naturlig andning.

Metoden är anpassad så alla kan utföra den oavsett ålder eller hälsotillstånd.

 

Träna BiYun metoden för att:

 

Förbättra allmänhälsan

Förebygga sjukdomar

Motverka stress och spänningar

Stimulera och stärka muskler, leder, senor och nervbanor

Förbättra cirkulationen på ett naturligt och välgörande sätt

Förbättra koncentration och inlärning

Främjar kreativitet och psykiskt välbefinnande

Motverka åldersprocessen

Balansera kropp och själ

Förhindrar stress och förslitningar inombords

 

Varför BiYun metodens QiGong?

 

Den är enkel, naturlig och lätt att lära sig

Träningen kan utövas när som helst, var som helst och är en god hjälp till självhjälp

Det är ett levande system som bygger på genuina traditioner anpassade till dagens livsstil

Metoden är vetenskapligt utvärderad i Sverige bla vid Örebro Universitet

Metoden används för rehabilitering och friskvård i landsting, inom vården som fysisk aktivitet på recept, patientföreningar, pensionärsföreningar och andra organisationer.

 

Grundaren till den medicinska QiGongen är FanXiulan från Peking. Hon är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin, hon har utövat och studerat QiGong i över 50 år. I Sverige startades BiYunskolan i Örbyhus 1992 och BiYunakademins hälsocenter 2010.

 

 

Stilla QiGong

 

Stilla QiGong består av olika meditationsmetoder där syftet är att hitta stillheten, skapa harmoni, hjälpa oss att hitta vår inre balans, slappna av, stänga av sinnesintryck och tänkande samt att få vila i tomheten och vända blicken inåt.

Genom att avlägsna stressen inom sig kan man sammanföra sin egen livskraft med naturens livskraft.

Utan stillhet kommer våra liv att bli alldeles för korta.

Stilla QiGong har sina rötter i traditionell kinesisk medicin. Gran master Fan Xiulan har vidareutvecklat meditationsmetoderna för att kunna fylla behoven som uppstår i vårt moderna samhälle där effekterna av stress och ohälsa blir allt tydligare.

 

 

QiGong kurser hålls individuellt eller i grupp.