Su Jok

Su Jok

Su Jok har sitt ursprung i Korea där professor JaeWoo Park har utvecklat denna behandlingsmetod. Man behandlar främst händer och fötter. Handens och fotens struktur visar likhet till övriga kroppens struktur.

Su Jok är en terapeutisk behandlingsmetod som liknar akupunkturen; man behandlar förutom med nålar (som kan uteslutas) även med magneter, ljus, frön och tryck m.m. Ofta kombineras behandlingen med energimätning och Shiatsu.

Grunderna i Su Jok är enkla att lära sig och tillämpa. Su Jok är ett omfattande system som innefattar många metoder och tekniker; allt hänger ihop i en logisk struktur.

Det finns goda behandlingsresultat och många kliniska undersökningar som visar på effektiviteten.

Läs mer på sujok.se, för egna produktinköp se inyo.se.